Aalto Camp for Social Innovation
 

Pirjo Ståhle toimii professorina Aalto-yliopistossa Insinööritieteiden korkeakoulussa. Hänen erityisalansa on tietojohtaminen, innovaatiot ja aineettoman pääoman mittaaminen. Pirjo Ståhle siirtyi nykyiseen tehtäväänsä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, jossa hän oli professorina vuosina 2004-2013.

Pirjo Ståhle on toiminut yli kaksikymmentä vuotta sillanrakentajana yritysten, akateemisen maailman ja yhteiskunnan instituutioiden välillä. Hänen kehittämiään tieto- ja innovaatiojohtamisen malleja ja mittareita on sovellettu sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa hän johti tutkimushankkeita, joissa analysoitiin tietopääoman taloudellisia vaikutuksia 61 maassa.

Pirjo Ståhle on usein mainittu suomalaisen tietojohtamisen edelläkävijänä: hän on ollut Suomen ensimmäinen tietopääomajohtaja (Sonera 1998-2001), ensimmäinen tietojohtamisen professori (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2001-2007) ja hänen kirjansa Knowledge Management - tietopääoma yrityksen kilpailutekijänä (1999) oli ensimmäinen suomalainen tietojohtamista käsittelevä teos.

Pirjo Ståhle on julkaissut useita kirjoja ja yli sata artikkelia tieteellisissä ja populaareissa julkaisuissa sekä pitänyt lukuisia esitelmiä tietointensiiviseen talouteen, innovaatioihin ja itseorganisoitumiseen liittyvistä teemoista. Hän on toiminut myös monissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijapaneeleissa sekä monien organisaatioiden ja yritysten hallituksissa, mm. Suomen Kulttuurirahastossa. Hän on Suomen World Visionin hallituksen pouheenjohtaja ja WV Internationalin hallituksen jäsen. World Vision on yksi maailman suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä, joka toimii noin sadassa maassa ja on parantanut merkittävästi 120 miljoonan lapsen ja heidän yhteisöjensä elinoloja.

Valikoituja kirjoja


Hautamäki, A., Ståhle, P., Oksanen, K. & Tukiainen, T. 2016.
Vaikuttavaa tutkimusta – Kokeiluehdotuksia tutkimuksen vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Innovaatio 2/2016. Lönnberg Print & Promo.

Hautamäki,A. & Ståhle, P.
Ristiriitainen tiedepolitiikkaamme: suuntana innovaatiot vai sivistys?
Gaudeamus. Helsinki. ISBN 978-952-495-277-4

Ståhle,P. & Ainamo, A. (toim.). 2012.
Innostava yliopisto – kohti uudistavaa yliopistojohtamista.
Gaudeamus. Tallinna. ISBN 978-952-495-222-4. (Inspiring university – towards renewing university management)

Ståhle, P. & Wilenius, M. 2006.
Luova tietopääoma — tulevaisuuden kestävä kilpailuetu.
Edita: Helsinki.

Valikoituja artikkeleita


Ståhle, P. 2012. Yliopisto – tietämyksen edelläkävijä? Teoksessa Ståhle,P. & Ainamo, A. (toim.) Innostava yliopisto – kohti uudistavaa yliopistojohtamista. Gaudeamus. Tallinna. ISBN 978-952-495-222-4

Ståhle, S. & Ståhle, P. 2012. "Towards measures of national intellectual capital: an analysis of the CHS model", Journal of Intellectual Capital, Vol. 13, Issue 2, pp.164 – 177.

Ståhle, P. & Kuosa, T. 2009. Systeemien itseuudistuminen – uutta ymmärrystä kollektiivien kehittymiseen. Aikuiskasvatus 2/2009, vol. 29, siv. 104-115. ISSN 0358-6197 Lataa pdf

Ståhle, P. & Bounfour, A. 2008. Understanding Dynamics of Intellectual Capital. Journal of Intellectual Capital, special issue of Intellectual Capital of Communities: The Next Step. Vol 9, No. 2, 164-177. Lataa pdf